13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Έκθεση Ζωγραφικής – Ηρώ Φραγκιουδάκη