Το Δ.Σ. του Ιδρύματος

 

Άννα Φόνσου

Πρόεδρος

Τρύφων Παπουτσής

Γενικός Γραμματέας

Θα μας βρείτε